ROI van Augmented Reality

Hoe Augmented Reality uiteindelijk geld oplevert

home > Nieuws en updates > Investeringen in Augmented Reality terugverdienen

Terugverdienen met Augmented Reality

Hoe zit dat nou? Augmented Reality (AR), en ROI, ‘Return on Investment’, of in het Nederlands, ‘rendement op de investering’. Kun je door te investeren in Augmented Reality nou echt meer geld verdienen en/of geld besparen dan dat de investering kost?

 

Resultaten met de inzet van AR

ArtiShock meet zeer opvallende positieve (financiële) effecten. Deze zijn soms direct uit te drukken in bedragen en in andere gevallen is het positieve effect lastiger te kwantificeren.

Waar wordt in Augmented Reality geïnvesteerd?

Prognose investeringen in Enterprise AR van 90 miljard van Digi Capital

Waar zit het rendement?

Terugverdienen met AR bij productieprocessen. Het gaat om een groot aantal facetten, afhankelijk van hoe en waar de AR wordt ingezet. Hieronder gaan we vooral uit van het inzetten tijdens een productieproces.

Vereenvoudiging van bedrijfsprocessen, stijging van de productiviteit

Door goede AR-implementaties stijgt de productiviteit van de medewerkers. De tijd die een (nieuwe) medewerker nodig heeft om nieuwe taken uit te voeren wordt verkort waardoor deze medewerker eerder productief is. Het AR-device toont veelal in 3D wat er gedaan moet worden. Dit nadoen is gemakkelijker dan een handboek vooraf uit je hoofd te leren of met papieren protocollen te werken.

Stijging ‘Employee Satisfaction’ met AR

Deze vereenvoudiging heeft ook gelijk een positief effect op de ‘employee satisfaction’. Tevreden werknemers zijn productiever en het ziekteverzuim daalt.

Augmented Reality verbetert de veiligheid.

Een afname van risico’s doodat er minder fouten worden gemaakt.

Ook uit de Artishock projecten blijkt dat er, vooral door nieuwe medewerkers, veel minder fouten worden gemaakt.

Maar ook bij ervaren medewerkers geldt dat als AR wordt ingezet om een protocol te volgen de kans dat iemand een ‘korte bocht neemt’ afneemt of zelfs onmogelijk wordt..

Verbetering verslaglegging van uitgevoerde processen, ‘Audit trail’

Middels AR kan, handsfree, opdracht worden gegeven om processtappen met foto of video vast te leggen. In combinatie met een nageleefd protocol kan dat overtuigend bewijs leveren dat een proces geheel volgens de norm is uitgevoerd. In geval van een claim kan dit zeer waardevol zijn.

Verbetering van klanttevredenheid

Doordat de klant middels AR overtuigd kan worden dat een overeengekomen protocol door een leverancier wordt gevolgd zal het vertrouwen in de dienstverlening groeien. Het is natuurlijk mogelijk om de verslaglegging in te zien of om, steekproefsgewijs, tijdens een proces mee te kijken.

Mogelijkheden voor Remote Assistance, inspecties en reparaties

Een medewerker kan eenvoudig de hulp in roepen van een ervaren collega die via het device (bijvoorbeeld een Hololens of Realwear HMT) mee kan kijken en aanwijzingen kan geven.

‘Self help’ voor de klant

In het geval dat het device beschikbaar wordt gesteld aan de klant kan deze eerst zelf kijken hoe een taak moet worden uitgevoerd voordat de helpdesk van de leverancier wordt benaderd.

In veel gevallen is dit een extra dienst waarvoor de klant bereid is te betalen.

Directe data visualisatie (XR)

Mensen zijn nu eenmaal zeer visueel ingesteld. Door middel van AR kunnen de benodigde data op het juiste moment visueel worden getoond. Denk aan een temperatuurgrafiek van een machine die wordt getoond.

Verbetering van samenwerking

Het inroepen van de hulp van een ervaren collega is al genoemd, maar ook kunnen via AR (internationale) vergaderingen worden gehouden waarbij alle deelnemers naar hetzelfde digitale model kijken. Vanzelfsprekend heeft dit een positief effect op reiskosten.

CO2 reductie met Augmented Reality

Minder reizen kan een organisatie ook helpen haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen (vermindering CO2 footprint).

Marketing- en saleswaarde van Augmented Reality

Een onderneming die succesvol AR implementeert in haar bedrijfsprocessen heeft iets te vertellen. Voor elke beurs of presentatie is dit dus een dankbare ontwikkeling die veel aandacht krijgt.d

Positief effect op recruitment

In veel branches is er niet alleen concurrentie aan de sales kant maar ook aan de recruitment kant. Door het implementeren van innovatieve technieken kan een onderneming net dat streepje voor hebben bij de keuze van een werkzoekende.

Zelfredzaamheid vergroten

Dit geldt voor elke medewerker, maar zeker ook voor die medwerkers ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Dan gaat het om de zelfredzaamheid die de productiviteit en de zelfwaarde van de medewerker vergroot. AR kan dus ook helpen deze doelstelling eenvoudiger te behalen en de productiviteit van de betrokken medewerkers te verhogen.

En nu? Blind erin?

ArtiShock adviseert iedere organisatie om onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van AR op de bestaande processen. Omdat dit niet iets is dat iemand er even bij doet is het goed om een klein team de tijd ter beschikking te stellen om dit te onderzoeken. Kortom, begin je leercurve zo snel mogelijk wil je niet het risico lopen achterop te raken bij deze zeer belangrijke nieuwe technologische (r)evolutie.

ROI en Augmented Reality

Bewezen ROI met Augmented Reality
Enterprise AR in de industrie bewijst met verbluffende resultaten de meerwaarde van Augmented Reality
Lees meer over deze case
Augmented Reality E-learning
Met deze Augmented Reality E-learning app leert de monteur welke taken hij moet uitvoeren om een boegschroef te reviseren.
Bekijk case
Kunstmatige intelligentie en ruimtelijke communicatie
lees update
A pro vision on Apple’s Vision Pro
lees update
AR biedt ondersteuning in overbelaste zorg
Immersive tech en Augmented Reality kan de zorg ontlasten
lees update
Juwelen als hologram in Lalique Museum
Juwelen die normaal is de kluis zitten zijn straks als hologram te beleven in het Lalique Museum. Met speciale fotografie zijn ze nu in 3D te zien.
lees update