Werkprotocol met Hololens voor GEFCO logistics

Proof of Concept met verbluffende resultaten

home > portfolio > Enterprise AR GEFCO logistics
Gefco officieel partner van ArtiShock

Enterprise AR GEFCO Logistics

Bij ArtiShock weten we dat AR een enorme toegevoegde waarde heeft binnen diverse industrieën waar vakmanschap en manueel werk de boventoon voeren.

Dat de samenwerking van ArtiShock met GEFCO in de logistiek zou leiden tot een productiviteitsverhoging (tijd) van 50%*, een verdere kwaliteitsverbetering van 70%* en een toename in werkplezier van 30% konden ook wij niet bedenken. *Deze percentages zijn op basis van een nulmeting met een ongetrainde referentiegroep

Video Enterprise AR oplossing

Dit project met onze partner GEFCO laat zien hoe realistisch het is om een ROI te verwachten en te realiseren bij het investeren in Augmented Reality.

 

Over GEFCO

GEFCO is de wereldleider in complexe supply chain-oplossingen en de Europese leider in automotive logistiek. Voortbouwend op 70 jaar expertise en 13.000 man personeel, ontwerpt GEFCO slimme, flexibele oplossingen om de meest complexe supply chain-uitdagingen in alle industriële sectoren aan te gaan. GEFCO is aanwezig in 47 landen, met een sterk wereldwijd netwerk van partners en bedient 300 bestemmingen wereldwijd. In 2018 genereerde de Groep een omzet van € 4,6 miljard

Het is bijna niet te bevatten (en tegelijkertijd heel erg logisch) dat de resultaten van de Augmented Reality applicatie die ArtiShock heeft ontwikkeld voor deze logistieke reus een dusdanige toegevoegde waarde biedt dat we samen met deze multinational op deze voet door gaan met deze technologie.

Projectaanpak

Toen we dit Augmented Reality project een jaar geleden starten hebben we vele fases doorlopen. Vanuit de Innovation Factory van Gefco kregen we de uitnodiging te komen praten over de mogelijkheden van AR. Uiteraard eerst het bestuur en het management verder overtuigen dat Augmented Reality een Return On Investment (ROI) ging opleveren. We toonden daarbij eerdere projecten die we met de Microsoft Hololens hebben gerealiseerd en hebben onze visie op de toekomst van AR gegeven. We kregen de opdracht om een Proof Of Concept (POC) uit te werken en te bewijzen dat AR inderdaad toegevoegde waarde zou brengen.

Stap 1: Projectteam

Als eerste stap hebben we een projectgroep samengesteld. Deze projectgroep bestond uit medewerkers van diverse afdelingen zoals planning en administratieve medewerkers. Dit deel was ongetraind in het verpakken van kritische medicijnen. Daarnaast bestond de groep uit de getrainde medewerkers en we hebben ook de klant én de leverancier van de dozen betrokken binnen deze testgroep. Geen van de personen in de testgroep had ervaring met Augmented Reality.

Met -papieren- instructies ging de groep aan de gang om een nul-meting te doen. Het inpakken van medicijnen in speciale koeldozen bleek lastiger dan aanvankelijk werd gedacht. We hebben deze sessie vanuit ArtiShock gefilmd en de resultaten van deze analoge oefening gedocumenteerd. Bij de ongetrainde medewerkers ging bijna 95% van de ingepakte medicijnen verkeerd.

De gemiddelde duur per te verpakken doos was ongeveer 45 minuten met 2 personen per doos. Getraind personeel ging -hoe kan het ook anders- vlekkeloos en de tijd was rond de 30 minuten per doos per persoon inclusief de in- en output met het interne ERP systeem. De video van deze eerste stap heeft op zich al veel losgemaakt binnen de organisatie.

Eerste bevindingen:

  • Meer waardering voor de werkzaamheden van getraind personeel;
  • Inzicht in de complexiteit van een schijnbaar eenvoudig taak;
  • Het betrekken van de gehele organisatie zorgt voor draagkracht
  • Verslaglegging op video geeft nieuwe inzichten in de wijze waarop zaken georganiseerd zijn;
  • Video geeft heldere handvatten om een eesrte versie van een gestructureerd werkprotocol  uit te werken.

Stap 2: werkprotocol uitwerken

Na analyse van de video hebben we samen met GEFCO het werkprotocol uitgewerkt en verfijnd. We ontdekten dat sommige stappen in het bestaande werkprotocol niet altijd even logisch waren en GEFCO heeft in de huidige aanpak een aantal elementen in het werkproces kunnen verbeteren. Doordat je inzoomt op de details binnen een werkproces blijkt dat sommige onderdelen voor verbetering vatbaar zijn. Organisaties zijn misschien ook gewend om werkprocessen als vanzelfsprekend te zien omdat het al zo lang zo gaat. Een blinde vlek waar wij vermoeden dat vele organisaties mee te maken hebben?

Tevens hebben we onderzoek gedaan naar externe leveranciers van Enterprise AR oplossingen. Daaruit bleek al snel dat deze systemen erg rigide waren en er bleek weinig maatwerk mogelijk. Op basis van de bevindingen en overleg met GEFCO is besloten om een eigen systeem op te zetten binnen deze Proof Of Concept. Voor de digitale content van de verschillende stappen van het werkproces (inpakprotocol) hebben we in een Content Management Systeem ontwikkeld. Hiermee kunnen de verschillende stappen i.c.m. foto-documentatie en de 3D modellen (als Augmented Reality referentie) worden georganiseerd.

Bevindingen

  • Analyse van bestaande processen biedt nieuwe inzichten;
  • Er is binnen de wereld van Enterprise AR een soms te mooie voorstelling van zaken.

Stap 3: design van het Augmented Reality Werkprotocol

Het werkprotocol is voor schermen uitgewerkt rekening houdend met UX (User experience) en UI (User interaction) voor gebruik met de Microsoft Hololens (lees hier meer over spatial design) en in meerdere sessies met de klant besproken. De koeldozen en alle componenten die daarbij nodig zijn zoals coolpacks, gelpacks, freeze-taggs, payload en zo voort zijn in 3D uitgewerkt. We hebben een 4-tal variaties van de doezen naar 3D voor AR omgezet. Binnen het digitale werkprotocol wordt elke stap begeleid door een Augmented Reality animatie.

Nadat we het geheel hebben uitgewerkt als digitaal werkprotocol hebben we de finale test gedaan met de hierboven beschreven resultaten. Ook bij de finale oplevering hebben we een videoregistratie gemaakt en metingen verricht.

Bevindingen

  • Er is een 50% verbetering in productiviteit ten opzichte van de nul-meting;
  • Er is een 70% foutreductie bij ongetrainde respondenten ten opzichte van de nul-meting;
  • Er is een 30% verbetering in werkplezier;

Er zijn meer resultaten, maar die kunnen we helaas niet allemaal uit de doeken doen.Wil je meer weten? neem dan even contact met ons op.

Geweldige resultaten

Een verbeterde productiviteit van 50%
Duidelijk instructie lijden tot kwaliteitsverbetering van 70%
verslaglegging tijdens de procedure
Inpakken gaat gestructureerder
Starten met de taak met de Hololens
Enterprise AR packing instructions
We hebben aangetoond dat Enterprise AR in de industrie verbluffende resultaten oplevert ten aanzien van de meerwaarde van Augmented Reality.

Enterprise AR leidt tot partnership

Gedurende 9 maanden is er intensief en met hart en ziel aan dit Enterprise AR project gewerkt. Doordat er verbluffende -en vooral meetbare- resultaten zijn geboekt op basis van een nulmeting hebben we bewezen dat Augmented Reality als toegepaste technologie een heuse meerwaarde biedt voor de industrie. Het is de staat van gimmick ver voorbij.

Doordat de grondig gemeten resultaten dusdanig interessant zijn heeft Gefco aan ArtiShock een langdurig partnership aangeboden. Lees hier meer over het bevestigende persbericht.

ArtiShock officieel partner van Gefco voor AR oplossingen
Gefco kiest Artishock als partner voor de ontwikkeling van Enterprise AR. In de samenwerking en ontwikkeling van een Augmented Reality oplossing zijn al verbluffende resultaten geboekt.
Meer over deze partnership