Hoe kan Augmented Reality helpen in de zorg

Case: Apotheek Albert Schweitzer Ziekenhuis

home > Nieuws en updates > AR biedt ondersteuning in overbelaste zorg
AR ondersteunt Albert Schweitzer Ziekenhuis

Medicijnproductie in het ziekenhuis met AR en Hololens

De volgende vraag werd gesteld door R. (Remco) Janssens MHA, Directeur Bedrijfsvoering Apotheek ASZ:
“Kan ASZ gebruikmaken van Augmented Reality via de Hololens om de productiviteit te verhogen en voorbereid te zijn op noodsituaties (zoals grootschalig personeelsgebrek op de afdeling)?”

Antwoord van ArtiShock: Absoluut! Op basis van eerdere gevallen hebben we de expertise om het personeel te ondersteunen door middel van Augmented Reality.

De resultaten waren buitengewoon. Er was een aanzienlijke verbetering in zowel productiviteit als kwaliteit, en de tevredenheid van het personeel nam sterk toe. Zie ook als voorbeeld de  de Gefco-case.

Aanpak voor het produceren van medicijnen met behulp van Augmented Reality

  1. Allereerst wordt een (relatief eenvoudig) proces geselecteerd, zoals de bereiding van Meropenem.
  2. Voor de bereiding zijn altijd 2 personen nodig: één persoon controleert altijd de ander. We beginnen met een nulmeting, waarbij we onder andere een video-analyse maken van het huidige proces.
  3. Het proces wordt vertaald naar een spreadsheet en vervolgens omgezet naar een digitale/visuele versie met behulp van interactieve schermen en 3D holografisch beeldmateriaal.
  4. Het geaugmenteerde 3D materiaal toont de stappen die genomen moeten worden. Deze stappen worden ondersteund met tekst en selecties.

De voorlopige conclusie van deze virtuele assistentie test:

  1. Door het benaderen van het huidige proces op een andere manier worden efficiencyverbeteringen gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is dat informatie over een kind niet nodig is voor een volwassen patiënt, wat al een eerste winstpunt is.
  2. Door de analyse van het proces kunnen deeltaken elders efficiënt worden ondergebracht, zoals het op afstand uitvoeren van controlefuncties, of kunnen controletaken worden verbeterd door automatische registratie van gebruikte materialen/ingrediënten.
  3. Er is een mogelijke arbeidsproductiviteitsverhoging tot wel 100%.
  4. Werkzaamheden kunnen snel worden overgenomen door verpleegkundigen met behulp van de Hololens, vooral in noodsituaties zoals bij een pandemie.

Onze visie op AR in de zorg:

Immersive tech zoals Augmented Reality kan helpen bij het verminderen van de druk op de zorg. Door het gebruik van Augmented Reality kunnen zorgverleners efficiënter werken, sneller toegang krijgen tot informatie en beter samenwerken. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het assisteren bij complexe procedures zoals het maken van medicijnen, het trainen van medisch personeel, het bieden van realtime visuele ondersteuning tijdens operaties en het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners en patiënten.

AR heeft het potentieel om de zorgervaring te verbeteren en de werklast van zorgverleners te verlichten.