Gedicht in Augmented Reality van King Willem II
home > portfolio > King Willem II recites a poem
Gedicht van Joachim Pescator in AR

“Waterloo”, King Willem II reclameert een gedicht in Augmented Reality

 

Het effect van AR op de poster

Een gedicht in Augmented Reality

Een interactieve laag is toegevoegd aan de posters van Willem II. De beleving is gemaakt voor de expositie in het Dordrechts Museum in 2014. Door de expositie-poster te scannen, kon men de koning een gedicht horen reciteren. Dynamische QR-codes werden gebruikt voor het downloaden van de Augmented Reality app, mensen zonder een iPhone- of Android-telefoon werden omgeleid naar een mobiel-geoptimaliseerde webpagina.

English


King Willem 2 recites a poem

An interactive layar, added to the image of Willem II, was created for the exposition at the Dordrecht Museum in 2014. By scanning the exposition poster, one could hear the king reciting a poem. Dynamic

Use of QR codes

QR codes where used for downloading the app, and people without an iPhone or Android phone were redirected to a mobile optomized webpage.