Corporate storytelling over duurzame brandstof

SkyNRG: Global leader in Sustainable Aviation Fuel (SAF)

home > portfolio > Storytelling in AR: Duurzame brandstof in de luchtvaart
SkyNRG: Duurzame brandstof voor corporates

Augmented Reality storytelling over Sustainable Aviation Fuel en de reductie van CO2 voor Corporates

SkyNRG heeft door ArtiShock een Augmented Reality landschap laten ontwikkelen om aan corporates de voordelen van duurzame brandstof te verduidelijken.

Corporates kunnen namelijk investeren in de reductie van hun  Carbon Footprint zodat ook zij aan hun maatschappelijke doelstelling van CO2 reductie kunnen voldoen.

Preview van de AR beleving

Nieuws: SkyNRG, KLM and SHV Energy announce first European plant for Sustainable Aviation Fuel

Meer lezen

Fossiele straalbrandstof wordt vervangen

Vliegen is essentieel voor economieën en bedrijven wereldwijd, maar de impact van de luchtvaart op onze ecologische voetafdruk is aanzienlijk en groeit snel. Hoewel nieuwe technologieën opkomen, zal het tientallen jaren duren voordat er een commercieel inzetbaar alternatief is voor vliegen op basis van kerosine.

Sustainable Aviation Fuel

Duurzame luchtvaartbrandstof (SAF) gemaakt van duurzame grondstoffen is de enige manier om de afhankelijkheid van fossiele kerosine op korte termijn aanzienlijk te verminderen en de duurzame groei van vliegreizen te ondersteunen. Door een nieuwe industrie voor SAF te bouwen, kunnen we samen een duurzame toekomst voor de luchtvaart creëren.

Het SAF landschap in Augmented Reality

Om het verhaal goed voor het voetlicht te krijgen bij corporates wordt er een beheeromgeving geïntegreerd die SkyNRG de mogelijkheid geeft haar verhaal land-specifiek te kunnen vertellen. Afvalstromen en het landschap waarin het verhaal wordt verteld zijn aanpasbaar via een CMS.

Bezoek de website van SkyNRG voor meer informatie.

English


SkyNRG: Sustainable Aviation Fuel in Augmented Reality

Flying is essential for economies and businesses globally, but the impact of aviation on our carbon footprint is significant and growing rapidly. Although new technologies are emerging, it will take decades before there is a commercially deployable alternative to kerosene fuelled flying.

Sustainable aviation fuel (SAF) made from sustainable raw materials is the only way to significantly reduce the dependency on fossil kerosene in the near term while supporting the sustainable growth of air travel. By building a new industry for SAF we can create a sustainable future for aviation together.

The corporate story in AR

SkyNRG had an Augmented Reality landscape developed by ArtiShock to clarify the story of biofuel and corporates. Corporates can invest in the reduction of their Carbon Footprint so that they too can meet their social objective of CO2 reduction.

Visit the website of SkyNRG for more information