Augmented Reality animatieconcept
home > portfolio > Team animatie met een missie
Team animatie

AR animatie concept

Voor Ariad Benelux produceerde Artishock een animatie in combinatie met Augmented Reality. Een video-productie gemaakt i.c.m. Layar.

Hoe zag dat er dan uit?

Voor een wereldwijde bijeenkomst van Ariad hebben we de opdracht gekregen om een teampresentatie op een eigen wijze manier (of eigenwijs?) te produceren. Conceptueel maakten we twee video’s met een combinatie van film, fotografie, animatie en Augmented Reality.

De eerste video werd tijdens alle lokale teampresentaties vertoond. De video stopte echter halverwege met de mededeling dat iedereen waarschijnlijk iets beters te doen had dan 2 uur lang naar ‘domme’ teamvideopresentaties te kijken. Onder elke stoel in de zaal bevond zich een envelop met daarin een marker en instructies hoe ze de volledige presentatie, zelf, in hun eigen tijd konden ervaren met behulp van de Layar app. Hier heeft het team Benelux-team duidelijk aangegeven dat het wil innoveren met nieuwe manieren van perceptie en informatieoverdracht.

We kunnen – helaas pindakaas – geen intern materiaal van onze klant tonen, dus als u meer wilt weten, aarzel dan niet om een afspraak met ons te maken voor een innovatief gesprek.

English


Augmented Reality animation with a mission

For Ariad Benelux Artishock produced an animation in combination with Augmented Reality. A soft landing video-production made with the use of Layar.

Augmented Reality with a mission

For a global meeting of Ariad we were commissioned to make a team presentation in one’s own way. Conceptually, we made two animated video’s with a combination of film, photography, animation and Augmented Reality.

The first video was displayed in the bulk of all the other team presentations. However, the video stopped midway by saying that everyone probably had something better to do than sit down 2 hours watching ‘stupid’ team video presentations. Under each seat was an envelope containing a marker and instructions on how they could experience the full presentation in their own time and place with the use of Layar. Here the team Benelux team clearly stated it wants to innovate with new ways of perception and information transfer.